backup
data domain
data domain system manager
dell technologies
ransomware
retention lock
10 lutego 2020
Time 1 minut czytania

Zabezpiecz się przed atakami Ransomware dzięki funkcjonalności DataDomain RetentionLock


W ostatnich tygodniach słyszymy coraz więcej doniesień o nowych atakach hackerskich, wykorzystujących do wymuszenia okupu, oprogramowania typu Ransomware. Złośliwy software szyfruje dane, a przestępcy oferują procedurę do odzyskania naszych danych bo opłaceniu okupu.

Posiadając Data Domain, szczególnie z DD OS 6.2.x lub 7.x możemy w prosty sposób zabezpieczyć mTree (czyli dowolną logiczną cześć DataDomain) przed edycją lub kasowaniem danych i to przy pomocy graficznego interfejsu Data Domain System Manager.

Wystarczy dla konkretnego mTree, np. takiego gdzie administrator baz danych zabezpiecza msSQL, Oracle czy dowolne inne aplikacje/pliki, ustawić automatyczną blokadę przed kasowaniem i edycją: WORM.
W przypadku zastosowania oprogramowania Networker, taką blokadę możemy zastosować do poszczególnego zadania backupowego a nie tylko do całego mTree, co daje nam większą granuralność przy zabezpieczaniu danych.

Więcej na temat ochrony przed cyber-zagrożeniami:
https://www.backuprecoveryman.pl/dell-emc-cyber-recovery