Person Agata Janowska
azure stack hci
chmura hybrydowa
cloud
hybrid cloud
22 czerwca 2022
Time 4 minut czytania

3 pytania do eksperta na temat chmury Azure Stack HCI

Person Agata Janowska

Agata Janowska, Account Manager w ITPunkt, odpowiada na pytania dotyczące Azure Stack HCI.

1.      Dla kogo jest chmura Azure Stack HCI?

Narzędzie Azure Stack HCI nie ma ograniczeń jeśli chodzi o klientów końcowych. Jest to rozwiązanie zarówno dla firm sektora finansowego, medycznego, produkcyjnego, jak i dla instytucji publicznych. Rozwiązania oparte o Azure Stack HCI daje klientom gwarancję szybszej dostępności usługi, a dzięki dedykowanej infrastrukturze większe bezpieczeństwo. Rozwiązanie to funkcjonuje w formie chmury hybrydowej, w skład której wchodzą serwery działające lokalnie po stronie klienta oraz serwery wirtualne działające w chmurze. Całe rozwiązanie zarządzane jest centralnie z poziomu portalu Azure, dzięki czemu klient ma pełną kontrolę na swoimi zasobami. Chmura hybrydowa stanowi alternatywę dla firm, które są nieufne wobec wyprowadzania danych poza struktury firmy. Dzięki wykorzystaniu zasobów chmury prywatnej, a jednocześnie dzięki chmurze publicznej, mogą dostosować zabezpieczenia oraz miejsce przechowywania danych zgodnie z potrzebami swojej działalności oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi.

2.      Dlaczego hybrid cloud jest optymalny finansowo i biznesowo?

Jest to rozwiązanie oparte o przewidywalne koszty związane z zakupem infrastruktury lokalnej oraz o koszty chmury publicznej. Ta druga część jest zmienna, ale można ją oszacować w zależności od możliwości finansowych klienta oraz zapotrzebowania zasobów infrastruktury w danej chwili. W przypadku, kiedy dodatkowe zasoby uruchomione w chmurze nie będą już potrzebne, klient ma pełną kontrolę i w dowolnym momencie może wyłączyć tę cześć infrastruktury. Tym samym zmniejszą się miesięczne koszty utrzymania. Dzięki temu klient końcowy obniża całkowite koszty związane z potrzebą posiadania pełnej infrastruktury IT, a płatności za zewnętrzną cześć chmury są pobierane za rzeczywiste wykorzystanie zasobów. To daje większą stabilizację finansową przy większej elastyczności dostarczanych produktów. Gdzie dostarczane one są przez działy IT klienta dla innych działów tych firm (np. : logistyki, reklamy, sprzedaży, itp.) przy jednoczesnym skróceniu czasu uruchomieniu nowych usług.

3.      3w1: bezpieczeństwo, kontrola, skalowalność. Dla kogo i czym jest hybrid cloud?

Dla kogo? Dowolne branże klientów końcowych.

Czym jest hybrid cloud? To rozwiązanie, które pozwala na połączenie w jeden system zarządzania lokalnej infrastruktury serwerów oraz działających tam systemów i aplikacji z zasobami dostępnymi w ramach chmury obliczeniowej. Integracja chmury prywatnej i publicznej daje możliwość wydzielenia środowisk wraz z separacją i zabezpieczeniem danych zgodnie z potrzebami klienta. Dane, które wymagają większej ochrony, gdzie aspekt bezpieczeństwa jest bardzo ważny można przechowywać lokalnie, a część chmurowa może stanowić miejsce na przechowywanie kopii bezpieczeństwa, będąc jednocześnie alternatywnym środowiskiem pracy w przypadku awarii. Przykładem takiej branży mogą być  firmy farmaceutyczne ze względu na ścisłe regulacje prawne, które określają dostęp do danych pacjentów. Dzięki rozdzieleniu kluczowych danych istotnych z perspektywy przedsiębiorstwa od tych ogólnie dostępnych dla ogółu pracowników czy kontrahentów, zmniejsza się ryzyko potencjalnego, niekontrolowanego wycieku danych. To rozdzielenie pomaga wydajniej wydzielać środki z budżetu na IT, gdzie jego większa część jest przeznaczana na ochronę właśnie tych kluczowych aplikacji. Dzięki temu łatwiej zoptymalizować koszty zarządzania infrastrukturą IT. Dodatkowo na każdy z tych procesów (chmury prywatnej i publicznej) można dynamicznie przydzielać zasoby obliczeniowe, w zależności od potrzeb biznesowych i możliwości finansowych klienta końcowego.

Podsumowując, hybrid cloud jest rozwiązaniem łączącym zasoby infrastruktury klientów końcowych z zasobami i doświadczeniami zewnętrznych dostawców usług chmurowych, przy jednoczesnym optymalizowanym i kontrolowanym przez klienta końcowego aspekcie finansowym.


Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do naszego eksperta na adres: agata.janowska@itpunkt.pl.

Porozmawiajmy

Szukasz bezpiecznych rozwiązań dla swojej firmy?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt
image