Person Rafał Kochnowicz
audyt
audyt IT
cyberbezpieczeństwo
03 stycznia 2022
Time 5 minut czytania

Ekspert ITPunkt radzi: Audyt środowiska IT

Person Rafał Kochnowicz

Czym jest audyt środowiska IT przeprowadzony przez niezależnych audytorów?

Audyt środowiska informatycznego to usługa realizowana przez audytorów, którzy są doświadczonymi specjalistami z zakresu wielu obszarów IT. W skład takiego zespołu wchodzą eksperci od sieci teleinformatycznych, doświadczeni administratorzy i inżynierowie systemowi oraz specjaliści od cyberbezpieczeństwa. Po określeniu zakresu audytu, który zawsze jest dostosowany do potrzeb i specyfiki organizacji, zgodnie z przyjętą metodologią działania, poddają oni testom i przeglądom wszystkie kluczowe elementy środowiska IT, które mogą mieć krytyczny wpływ na funkcjonowanie firmy. Wyniki podlegają analizie i są finalnie konsultowane z osobami odpowiedzialnymi za dane obszary. Odniesieniem są zawsze dobre praktyki i dbałość o kulturę informatyczną firmy. Odpowiadając bezpośrednio na postawione na początku pytanie, audyt IT to możliwość uzyskania pełnej i obiektywnej wiedzy o naszym środowisku IT i jego potencjalnie słabych punktach. Dopiero mając pełną wiedzę o stanie systemów IT, możemy świadomie podejmować decyzje biznesowe, na które IT może mieć pośredni lub bezpośredni wpływ.

Po co mi audyt? Przecież sam wszystkiego pilnuję i sprawdzam na bieżąco.

To często pojawiające się stanowisko osób odpowiedzialnych za IT w organizacji. Jednak nasuwa się tutaj pewna analogia do medycyny. Każdy z nas czasami chodzi do lekarza. Często trafiamy tam, gdy już jesteśmy chorzy i potrzebujemy pomocy specjalisty. Wielu z nas zastanawia się wtedy, czy nie lepiej byłoby okresowo przeprowadzać badania kontrolne. Pomogłoby to uniknąć poważnych problemów ze zdrowiem lub umożliwiło ich wczesne wykrycie w fazie, która będzie pozwalała na skuteczne ich usunięcie bez poważnych konsekwencji dla naszego zdrowia.

Do audytu IT trzeba podejść podobnie. Oczywiście możemy czekać do momentu, kiedy wydarzy się poważna usterka i jak w przypadku choroby, szukać wtedy specjalistów, którzy nam pomogą. Pytanie, jakie będą konsekwencje takiego działania dla firmy? Możemy też działać proaktywnie i zapobiegawczo. Zawsze lepiej będzie zapobiegać niż później leczyć. Dlatego okresowe badanie naszej infrastruktury informatycznej może pomóc w uniknięciu poważnych problemów, z jakimi być może w przyszłości musielibyśmy się zmierzyć. Pamiętajmy, że celem audytu nie jest wytykanie błędów, a wykrycie potencjalnie słabych punktów infrastruktury IT, które mogą stanowić zagrożenie dla funkcjonowania firmy.

Podstawowa zasada zakłada, że nie ma możliwości rzetelnego sprawdzenia samego siebie w sposób obiektywny. To leży w naszej ludzkiej naturze. Wykryte nieprawidłowości często są ukrywane w obawie przed konsekwencjami. Jednak pomyślmy, co się stanie, jeżeli w wyniku takich działań np. poważnego wycieku danych, ucierpi wizerunek firmy? O jakich konsekwencjach będziemy wtedy mówić? Niezależny zespół audytorski nie ma żadnego osobistego stosunku, ani do osób z działu IT, ani do wdrożonych rozwiązań, ani do firmy, którą audytuje. To daje gwarancję bezstronności i możliwość uzyskania unikalnej wiedzy o faktycznym stanie naszych systemów, które często stanowią o istnieniu organizacji. W dzisiejszych czasach to informacja stała się najcenniejszym zasobem i warto wiedzieć, czy właściwie się z nią obchodzimy oraz czy chronimy ją na wystarczającym poziomie.

Czy wykonanie audytu mi się opłaca?

Podejmowanie działań proaktywnych i prób zapobiegania problemom zawsze będzie bardziej korzystne dla organizacji niż postawa reaktywna. Audyt oczywiście kosztuje, ale jest to coś, od czego nie uciekniemy. Trzeba to zestawić z potencjalnymi kosztami, jakie firma poniesie, jeżeli nie będziemy go okresowo przeprowadzać.

Ile może nas kosztować wyciek danych a w następstwie utrata wiarygodności lub uszczerbek na wizerunku firmy?

Ile może nas kosztować brak optymalizacji oraz niska efektywność systemów IT?

Jak to się przekłada na wydajność pracy oraz na przychody i zyski przedsiębiorstwa?

Jeżeli to wszystko przeanalizujemy, to zobaczymy, że koszt audytu to jedynie niewielki ułamek potencjalnych kosztów operacyjnych lub tych zawiązanych z ryzykiem. Jednocześnie jest to narzędzie pomocne w podniesieniu efektywności całej organizacji, co może się przyczynić do poprawy jej wyników. W ujęciu całościowym, ten potencjalny koszt należy traktować w kategorii inwestycji w przyszłość firmy, która z pewnością zaprocentuje w pewnej perspektywie czasowej. Dodatkową korzyścią jest uzyskanie rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju środowiska IT oraz doboru właściwych technologii, które będą realnym wsparciem dla biznesu. Pozwoli to na długofalowe planowanie wydatków na IT i ich efektywne wykorzystanie.

Od wielu lat z powodzeniem doradzamy naszym klientom i pomagamy w planowaniu rozwoju sfery IT. Robimy to skutecznie dzięki wysokim kwalifikacjom naszych specjalistów z wielu dziedzin teleinformatyki. Jesteśmy w stanie pomóc w ocenie i zaplanowaniu rozwoju dla niemal każdego obszaru środowiska IT.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi tego, jak działamy w ramach prac audytowych oraz jak moglibyśmy wesprzeć Państwa biznes, to zapraszam do kontaktu pod adresem rafal.kochnowicz@itpunkt.pl.

Porozmawiajmy

Szukasz bezpiecznych rozwiązań dla swojej firmy?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt
image