Person Jacek Tomczak
backup
cyberbezpieczeństwo
cybersecurity
11 października 2022
Time 4 minut czytania

Ekspert Jacek Tomczak opowiada o Backup środowisk produkcyjnych

Person Jacek Tomczak

Mówi się, że ludzie dzielą się na takich, którzy już robią backup, będą go robić (bo przekonają się na wła­snej skórze, co oznacza jego brak) oraz tych, którzy myślą, że robią kopię zapasową swoich danych (a w rzeczywistości, z powodu jakiegoś błędu, backup się nie wykonuje).

Zabezpieczanie danych przed ich utratą – niezależnie od jej przyczyny, którą może być zaszyfrowanie dysku, awaria macierzy czy serwera albo po prostu nieumyślne skasowanie pliku – to dziś oczywistość. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z wyzwań, jakie niesie stworzenie prawidłowo działającego rozwią­zania do backupu i nie popełniać błędów.

Jednym z podstawowych błędów jest brak odpowiedniej polityki tworzenia kopii zapasowych. Rezultatem jest trudny do opanowania chaos, objawiający się np. tym, że dane z urządzeń końcowych są zabezpie­czane jednym systemem backupu, a dane z serwerów innym. Często kopie zapasowe są porozrzucane na różnych urządzeniach. Zdarza się nawet, że backup jest składowany na tych samych zasobach, z których korzysta środowisko produkcyjne (które przecież ma być chronione).

Dobrze wykonany backup pozwoli odtworzyć dane w razie awarii lub potrzeby cofnięcia się do konkretnego momentu z przeszłości.

Takie odtworzenie może dotyczyć zarówno pojedynczego pliku, jak i całego serwera, który trzeba szybko uruchomić. Ważnym zadaniem systemów backupowych jest również archiwizacja danych – tych, które powinny być przechowywane przez dłuższy czas, ale do których niekoniecznie musimy mieć natychmia­stowy dostęp.

W zapanowaniu nad wspomnianym chaosem i uniknięciu błędów pomoże nam odpowied­nie rozwiązanie do backupu. Takie, jak DPS (Data Protection Suite) firmy Dell Technolo­gies, dzięki któremu jesteśmy w stanie zabezpieczać dane znajdujące się na urządzeniach końcowych, serwerach i macierzach.

DPS to zestaw programowych narzędzi zapewniających ciągłą ochronę danych na potrzeby odzyskiwania operacyjnego i przywracania po awarii. I tak aplikacja PowerProtect Data Manager zapewnia zarządzanie danymi i backupami z jednego miejsca. Z kolei Avamar to narzędzie zoptymalizowane pod ką­tem codziennych pełnych kopii zapasowych śro­dowisk fizycznych i wirtualnych, serwerów NAS, aplikacji korporacyjnych, zdalnych biur i kompu­terów stacjonarnych oraz mobilnych. Dell EMC Recovery Point umożliwia natomiast szybkie przywracanie maszyn wirtualnych VMware do dowolnego punktu w czasie. 

Oczywiście oprócz oprogramowania do wyko­nania kopii zapasowej potrzebny jest również sprzęt, na którym uruchomiony zostanie system do backupu, oraz medium umożliwiające zapi­sywanie, oraz składowanie chronionych danych. Choć na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, to naturalnym wyborem dla DPS będzie hardware Dell Technologies, zoptymalizowany pod kątem tego oprogramowania i oparty na najnowszych technologiach. Wśród mediów do backupu warto zwrócić uwagę na PowerProtect DD (DataDoma­in), które – dzięki globalnej deduplikacji danych – skróci nam czas wykonywania kopii, zmniejszy obciążenie sieci oraz zaoszczędzi miejsce na dane.


Bardzo wygodnym rozwiązaniem może okazać się IDPA (Integrated Data Pro­tection Appliance), czyli urządzenie typu „wszystko w jednym”.

Zapewnia ono zarówno fizyczną warstwę ser­werową z medium do przechowywania danych, jak i cały pakiet oprogramowania Data Protec­tion Suite. Wygoda zastosowania IDPA polega m.in. na uwolnieniu użytkownika od uciążliwego rozwiązania, jakim są taśmy – poprzez umożli­wienie składowania backupów LTR (Long Term Retention) w chmurze.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, napisz do naszego eksperta: jacek.tomczak@itpunkt.pl

Porozmawiajmy

Szukasz bezpiecznych rozwiązań dla swojej firmy?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt
image