Person Jacek Węgrzyk
relokacja
serwer
12 kwietnia 2021
Time 6 minut czytania

Relokacja serwerowni – precyzyjny plan to podstawa

Person Jacek Węgrzyk

Każda przeprowadzka to wyzwanie wymagające przygotowania solidnego planu. Choć przenosząc rzeczy z jednego mieszkania do drugiego możemy sobie pozwolić na to, by karton zakleić byle jak, a pojedyncze rzeczy rzucić luzem na siedzenie samochodu, to w przypadku relokacji serwerowni nie ma miejsca na tego typu działania. W tym przypadku plan przeprowadzki musi być precyzyjny w każdym jej elemencie.

Relokacja serwerowni to logistyczne skomplikowany proces, a jego efekt powinien być absolutnie niezauważalny dla użytkowników. Dlatego tak bardzo potrzebny jest jej starannie przemyślany harmonogram. Tu nie mam miejsca na improwizację i życzeniowe myślenie.

Kiedy potrzebna jest relokacja serwerowni?

Powodów przeprowadzki może być kilka – wzrost skali działalności firmy, zmiana modelu biznesowego, wymagająca większych zasobów serwerowych transformacja cyfrowa, konieczność zmiany siedziby firmy, niewystarczająca wydajność energetyczna obecnej siedziby, a nawet oszczędność, wynikająca z lepszej oferty związanej z utrzymaniem data center u nowego usługodawcy. Podjęcie decyzji o relokacji jest niezwykle trudne, bowiem przeniesienie infrastruktury do innego ośrodka przetwarzania to proces skomplikowany, wymagający współpracy zespołu IT i użytkowników biznesowych, w dodatku taki, w którym nie ma miejsca na błędy i który ma zapewnić wymierne korzyści. Bardzo ważne jest to, aby relokacja nie szła w parze ze zmianami środowiska, ponieważ w przypadku problemów komplikuje nam identyfikację źródła problemów.

Od czego zacząć? 

Każda relokacja serwerów jest inna, ale każda wymaga szczegółowego planu, którego należy się dokładnie trzymać. Głównym celem jest konieczność zapewnienia ciągłości pracy firmy, tak aby zmiana lokalizacji serwerowni nie miała żadnego wspływu na dostępności usług biznesowych. Nie chodzi więc o samo przeniesienie serwerów z jednego punktu do drugiego – to najłatwiejszy element całego procesu – ale o ich ponowne podłączenie i uruchomienie. Prace nad przeniesieniem serwerów należy zacząć od audytu posiadanej infrastruktury i oceny jej wymagań energetycznych oraz od inwentaryzacji zasobów sprzętowych i aplikacyjnych, a także ich wzajemnych zależności. Wyniki tego audytu pozwolą odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy relokacja powinna być dokonana siłami własnego zespołu IT, czy jednak warto ją powierzyć wyspecjalizowanej w takich usługach firmie. Nasze doświadczenie podpowiada, że zdecydowanie większy sens ma powierzenie całej operacji wyspecjalizowanej firmie, która ma doświadczenie w tego typu procesach. Własny dział IT będzie mieć i tak wystarczająco dużo pracy. Tym bardziej, że sama przeprowadzka musi być wykonana w oknie czasowym, w którym firma bardzo często zawiesza swoje działanie. Dział IT musi wyłączyć wówczas systemy odpowiadające za produkcję, księgowość, obsługę klientów itd. Dlatego ekstremalnie ważne jest, by zmieścić się zaplanowanym terminie, gdyż każde dodatkowe godziny zamrożenia działania firmy generują dodatkowe koszty.

Ważne pytania i ważne odpowiedzi

Zanim dojdzie do uruchomienia całego procesu relokacji serwerów i opracowania harmonogramu przenosin należy, w ramach wspomnianego wcześniej audytu infrastruktury i potrzeb, odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, zarówno tych dotyczących samego sprzętu, jak i tych związanych z wpływem relokacji na działania biznesowe, m. in.:

 • Ile czasu potrwa wygaszanie środowiska przed relokacją i na kiedy jest planowane?
 • Czy kopie bezpieczeństwa są na bieżąco wykonywane i ile ewentualnie potrwa odtworzenie danych?
 • Czy na serwerach zainstalowane jest jakieś specjalistyczne oprogramowanie, którego uruchomienie po relokacji będzie wymagało pomocy lub interwencji producenta tego oprogramowania?
 • Jak wygląda kwestia gwarancji na serwery i czy w razie awarii możliwe będzie skorzystanie z serwisu producenta?
 • Jakie jest okno czasowe na daną relokację?
 • Czy firma posiada ubezpieczenie serwerów i jaką ma wartość odtworzeniową?
 • Czy jest zgodność złączy zasilania i jak wygląda gotowość łączy w nowym miejscu?

Należy także sprawdzić, czy w trakcie samej fizycznej przeprowadzki nie będzie żadnych problemów z poruszaniem się po nowej lokalizacji (np. czy nie będą potrzebne karty dostępowe, jak wygląda kwestia wnoszenia sprzętu, czy jest winda etc.).

Odpowiedzi na te pytania są niezbędne, by harmonogram przeprowadzki serwerowni zawierał wszystkie etapy i by cały proces ostatecznie przebiegał płynnie i bez żadnych zakłóceń.

Plan przeprowadzki serwerowni

Jeśli już wiadomo, że konieczna jest zmiana lokalizacji serwerowni, przeprowadzony został audyt oraz inwentaryzacja zasobów sprzętowych i programów, czyli znamy odpowiedzi na wcześniej przytoczone pytania, to w kolejnych krokach należy zaplanować terminy i procedury:

 • wyłączenia systemów i elementów infrastruktury,
 • demontażu sprzętu,
 • oznaczenie każdego przenoszonego elementu. Ideałem byłoby takie oznaczenie i taki transport, który będzie odpowiadał kolejności montażu; tak by osoby montujące sprzęt w nowej lokalizacji nie musiały czekać na brakujące elementy,
 • zabezpieczenie i zapakowanie urządzeń,
 • transport sprzętu do nowej lokalizacji,
 • rozpakowanie urządzeń w nowym data center,
 • montaż serwerów w szafach,
 • uruchomienie infrastruktury wraz z poszczególnymi systemami w nowej lokalizacji,
 • testy i finalizacja projektu relokacji.

Na co zwracać uwagę?

Biznes jest najważniejszy – można się zżymać na to stwierdzenie, ale prawda jest taka, że wszystkie działania IT mają służyć wsparciu działów biznesowych. Dlatego każda zmiana, w tym tak poważna jak zmiana lokalizacji serwerowni musi uwzględniać biznesowe potrzeby firmy. Priorytetem jest więc takie zorganizowanie przeprowadzki, by do minimum ograniczyć czas wyłączenia usług. Ideałem jest sytuacja, w której pracownicy działów innych niż IT w ogóle nie odczują faktu, że serwery zmieniły swoją siedzibę. Jeśli, z jakichś względów, jest to niemożliwe, ewentualne utrudnienia należy ograniczyć do minimum, na przykład starając się część wyłączeń przeprowadzić nocą lub w weekendy. Harmonogram relokacji złożonych środowisk IT – niemożliwych do przeniesienia w ciągu np. jednej nocy – powinien uwzględniać kolejność przenoszenia sprzętu i zależność między infrastrukturą a oprogramowaniem.

Projekt relokacji serwerowni zawsze musi być skoordynowany z planami działów biznesowych.

Sam plan powinien przewidywać nie tylko czas niezbędny na relokację, ale także bufor czasowy uwzględniający możliwe opóźnienia. Nie wolno też zapomnieć o regule 3-2-1, dotyczącej tworzenia i przechowywana kopii zapasowych. Szczególnie podczas relokacji należ zadbać, by firma dysponowała backupem wszystkich danych, zgodnie ze wspomnianą regułą.

Jeśli cała operacja ma zakończyć się sukcesem, osoby za nią odpowiedzialne muszą mieć kompetencje i doświadczenie. Zatrudnienie zewnętrznej firmy specjalizującej się właśnie w przenoszeniu serwerów pomiędzy data center to krok w dobrą stronę, minimalizujący ryzyko niepowodzenia.

Porozmawiajmy

Szukasz bezpiecznych rozwiązań dla swojej firmy?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt
image