Person Jakub Kłoda
chmura hybrydowa
18 stycznia 2021
Time 3 minut czytania

Środowisko chmury hybrydowej jako przyszłość nowoczesnego IT

Person Jakub Kłoda

Popularyzacja środowisk chmurowych stawia przed nami nowe wyzwanie – co będzie odpo­wiednim wyborem dla naszego środowiska. Wybór nie jest prosty i oczywisty, ponieważ do dyspozycji mamy chmurę publiczną, chmurę prywatną, chmurę hybrydową i oczywiście infra­strukturę lokalną tzw. on-premises. Infrastruktura lokalna wciąż zapewnia wyższy poziom kontroli, bezpieczeństwa czy personalizacji rozwiązania. Chmura publiczna ma istotne zalety w zakresie skalowalności, dostępu do najnowszych techno­logii, a także nie wymaga zakupu i utrzymania infrastruktury.

Czy chmura hybrydowa to dobre rozwiązanie dla nowoczesnego IT?

Pamiętajmy, że mamy możliwość wyboru i nie ma wymogu wykorzystywania pojedynczej tech­nologii czy rozwiązania. Warto również rozważyć opcję chmury hybrydowej. Pozwala ona na wyko­rzystanie zalet infrastruktury lokalnej lub chmury prywatnej z zaletami chmury publicznej, minima­lizując tym samym wady obu rozwiązań. Takie rozwiązanie daje możliwość zaadresowania wy­magań i potrzeb bez ustępstw, z którymi musimy się liczyć, decydując się np. na chmurę publiczną.

Zalety chmury hybrydowej

Jedną z korzyści wynikających z wdrożenia chmury hybrydowej są oszczędności.

Obsługa wzmożonego i okresowego zapotrzebowania na moc obliczeniową oraz pamięć masową, nie wymusza na nas inwestycji w rozbudowę obecnej in­frastruktury i przeskalowania środowi­ska na pozostałe 90% czasu.

Możemy ten problem rozwiązać poprzez parame­tryzację naszego środowiska w chmurze publicz­nej w określonym czasie, a koszt obsługi tego zapotrzebowania rozliczyć zgodnie z użyciem. Działając w ten sposób, dodatkowo zmniejszamy ryzyko niedostępności usług spowodowanych przeciążeniem systemów. Chmura publiczna doskonale sprawdza się także w przypadku two­rzenia i testowania nowych aplikacji (DEV/TEST). Zasoby obiektowe chmury publicznej mogą być również wykorzystywane jako cel replikacji kopii zapasowych w celu realizacji zasady 3-2-1. Do­datkowo chmura publiczna znacznie ułatwia re­alizację inicjatyw BCP (Business Continuity Plan) i DRP (Disaster Recovery Plan).

Nie jest jednak tak, że koegzystencja chmury publicznej i prywatnej jest zupełnie bezproble­mowa. Wdrożenie chmury hybrydowej wymaga kompetencji i doświadczenia, aby integracja obu środowisk była zrealizowana w sposób właściwy i zgodny z najlepszymi praktykami. Niewłaściwa integracja z wykorzystaniem niewłaściwych roz­wiązań może skutecznie ograniczyć zalety obu rozwiązań i utrudnić administrację środowiska. Niezależnie od wybranej opcji, każdy projekt wy­maga rzetelnej analizy obecnego środowiska i zaproponowania dedykowanego rozwiązania.

Chmura hybrydowa, oprócz niewątpli­wych korzyści, przynosi także wyzwa­nia. Stworzenie złożonego środowiska wymaga bardzo dobrego projektu, zna­jomości wielu rozwiązań, kompetencji doświadczenia. 

Dowiedz się również co to jest backup.

Przeczytaj również

Image
Artykuły eksperckie
Ekspert Jakub Kłoda opowiada o środowisku chmury hybrydowej jako przyszłości nowoczesnego IT

Popularyzacja środowisk chmurowych stawia przed nami nowe wyzwanie – co będzie odpowiednim wyborem dla naszego środowiska. Wybór nie jest prosty i oczywisty, ponieważ do dyspozycji mamy chmurę publiczną, chmurę prywatną, chmurę hybrydową i oczywiście infrastrukturę lokalną tzw. on-premises.

chmura
chmura hybrydowa
cloud
10 stycznia 2023
Image
Artykuły eksperckie
3 pytania do eksperta na temat chmury Azure Stack HCI

Narzędzie Azure Stack HCI nie ma ograniczeń jeśli chodzi o klientów końcowych. Jest to rozwiązanie zarówno dla firm sektora finansowego, medycznego, produkcyjnego, jak i dla instytucji publicznych. Rozwiązania oparte o Azure Stack HCI daje klientom gwarancję szybszej dostępności usługi, a dzięki dedykowanej infrastrukturze większe bezpieczeństwo.

azure stack hci
chmura hybrydowa
cloud
hybrid cloud
22 czerwca 2022
Image
Artykuły eksperckie
DELL Storage Manager 2016 R2

Marka DELL zaprezentowała właśnie nową wersję Enterprise Manager - narzędzia służącego dotychczas do zarządzania i monitoringu macierzami Dell z serii Compellent (SC). Poza zmianą nazwy na DELL Storage Manager, oprogramowanie może zarządzać obecnie również macierzami EqualLogic (PS). Dzięki temu, z jednego miejsca możemy kontrolować hybrydowe środowisko SAN - coraz częściej spotykane u Klientów, którzy decydują się na migrację w kierunku bardziej zaawansowanych macierzy Compellent. 

dell compellent
11 marca 2019

Porozmawiajmy

Szukasz bezpiecznych rozwiązań dla swojej firmy?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt
image