case study
firma poligraficzna
ibm
macierz
poligrafia
28 grudnia 2022
Time 6 minut czytania

Wdrożenie macierzy IBM FlashSystem 5015 dla firmy z branży poligraficznej


Spis Treści:

 1. Opis branży klienta.
 2. Wyzwania biznesowe.
 3. Rozwiązanie od IBM.
 4. Korzyści, jakie daje macierz IBM FlashSystem 5015.
 5. Uzyskane rezultaty.
 6. Powody wyboru rozwiązania oferowanego przez ITPunkt.

Opis branży klienta

Rozwój firmy i planowanie wielu nowych projektów spowodowało, że kilkuletnie środowisko informatyczne firmy z branży poligraficznej przestało spełniać oczekiwania biznesu. Przedstawiciele firmy szukali rozwiązania, które pozwoli zwiększyć wydajność oraz pojemność macierzy, aby usprawnić bieżące funkcjonowanie firmy i zabezpieczyć ciągłość produkcji od potencjalnych przestojów związanych z awarią środowiska IT. Ostatecznie wybrano macierz IBM FlashSystem 5015 SFF z przygotowanej przez ITPunkt oferty.

Klient ITPunkt jest wiodącym producentem materiałów POS i opakowań kaszerowanych obecnym na wielu rynkach europejskich. Istotnym aspektem świadczonych przez nich usług jest nowoczesna technologia, dzięki której mogą wykonywać produkty wysokiej jakości przy krótkim czasie realizacji. Dzięki najnowocześniejszemu parkowi maszynowemu wyroby firmy z branży poligraficznej stanowią nieodzowne wsparcie w sprzedaży produktów swoich klientów.

Wyzwania biznesowe

Używając wcześniejszej, ponad 5 letniej macierzy, firma nie mogła realizować nowych projektów informatycznych, np. nie mogła przeprowadzić migracji Microsoft Exchange. Co więcej firma z powodu braku zasobów na starej macierzy nie mogła zakończyć procesu wirtualizacji ani wykonać migracji na nowsze wersje serwerowych systemów operacyjnych Microsoft SQL Server. Przy próbach migrowania SQL, firma była zmuszona posiłkować się serwerami NAS i przestrzenią na NAS-ach, ale wydajność tego rozwiązania była niezadawalająca.

Najważniejsze problemy, przed którymi stał klient ITPunkt:

 • Brak możliwości realizowania nowych projektów informatycznych,
 • Brak dostępnych zasobów dyskowych na macierzy,
 • Niska wydajność macierzy,
 • Większe ryzyko przestoju spowodowanego awarią starej macierzy.

Konkurencyjne rozwiązanie od IBM

Spółka zdecydowała się na gruntowną rozbudowę środowiska informatycznego. Firma potrzebowała nowej macierzy dyskowej o określonej przestrzeni zapewniającej co najmniej 5 letni dostęp dla rosnącej ilości danych. Szukano rozwiązania zapewniającego bardziej efektywne wykorzystanie maszyn, zarządzanie wydajnością i optymalizację zasobów dyskowych. ITPunkt w odpowiedzi na wymagania klienta zaproponował wdrożenie w środowisku informatycznym firmy macierzy IBM FlashSystem 5015 SFF. Według klienta oferta ITPunkt wyróżniała się spośród innych pomysłowością, optymalnym stosunkiem jakości do kosztu rozwiązania które zapewniło oczekiwaną elastyczność .

Klient przyznał, że macierz, którą oferuje ITPunkt jest lepszym rozwiązaniem od macierzy konkurencyjnych firm, za zbliżoną kwotę w porównaniu do kosztu zakupu macierzy innych producentów. Cena jednak nie była główną determinantą przy wyborze rozwiązania. Priorytetem w tej kwestii była jakość otrzymanego produktu i profesjonalnego wsparcia oferowanego przez ITPunkt.

IBM FlashSystem zapewnia elastyczność w planach biznesowych na przyszłość. Cechuje ją wysoka dostępność gwarantująca funkcjonowanie infrastruktury IT w trybie 24/7. Posiada wbudowane zabezpieczenia i narzędzia do zarządzania oraz wyróżnia się wysokowydajną, funkcjonalną skalowalnością.

Macierz klasy 5000, na którą zdecydował się klient ITPunkt umożliwia alokowanie miejsca na duże ilości danych, jednocześnie obniżając koszt długiego ich przechowywania. Charakteryzuje się wysoką dostępnością i bezpieczeństwem danych – daje możliwość w krótkim czasie dostęp do danych z kopii zapasowej w przypadku awarii, co uchroni firmę przed kosztownym przestojem w produkcji.

IBM FlashSystem 5015 to macierz pamięci flash, która zapewnia szybki dostęp do danych i wysoką wydajność dla aplikacji. Model 5015 jest idealny do przechowywania brzegowego środowisk wirtualnych i kontenerowych. Pamięć minimalna wzrosła w tym modelu dwukrotnie do 32 GB. A rozproszona macierz RAID 1 (DRAID 1) zapewnia większą wydajność przy mniejszej liczbie dysków. Flash System 5015 umożliwia skalowalność pamięci flash do 12PB w jednym systemie flash o dużej gęstości TB.

Korzyści macierzy IBM FlashSystem 5015:

 1. Wysoka wydajność: zapewnia szybki dostęp do danych dzięki zastosowaniu pamięci flash, co przekłada się na lepszą wydajność aplikacji i szybsze przetwarzanie danych.
 2. Niskie opóźnienia: oferuje niskie opóźnienia podczas odczytu i zapisu danych, co jest szczególnie ważne dla aplikacji, które wymagają szybkiego dostępu do danych.
 3. Wysoka dostępność: jest wyposażona w technologię IBM FlashCore, która zapewnia wysoką dostępność danych i umożliwia ciągłe przetwarzanie danych nawet w przypadku awarii pojedynczych elementów.
 4. Oszczędność energii: jest zaprojektowana tak, aby była oszczędna pod względem energii, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z jej eksploatacją.
 5. Łatwa integracja: jest łatwa w integracji z istniejącymi systemami i środowiskami, co ułatwia jej wdrożenie w różnego rodzaju aplikacjach.

Rezultaty uzyskane przez klienta ITPunkt po wdrożeniu rozwiązania IBM FlashSystem 5015

Dzięki zakupowi macierzy IBM FlashSystem 5015 firma zaczęła realizować nowe projekty informatyczne, które do tej pory czekały na realizację. Rezultaty wdrożenia nowego rozwiązania zauważono od razu. Do firmy dostarczyliśmy macierz IBM FlashSystem 5015 , która z pomocą ITPunkt została skonfigurowana, co umożliwiło rozpoczęcie procesu migracji i filtrowania maszyn wirtualnych. Samo wdrożenie – instalacja, konfiguracja, testy oraz migracja danych – trwało około tygodnia. Nowe środowisko serwerowo-macierzowe okazało się być dużo wydajniejsze, co usprawniło pracę w firmie. Klient ITPunkt zyskał możliwość rozwoju – uzyskał środowisko testowe oraz zmigrował do najnowszej wersji system bazodanowy Microsoft SQL przy zachowaniu wyższej niż dotąd wydajności.

Zakup nowej macierzy stał się również zabezpieczeniem przed długim przestojem w produkcji – ryzyko awarii jest dużo niższe niż przy użyciu starej macierzy, a dodatkowo nowe rozwiązanie daje firmie możliwość uzyskania dostępu do danych z lokalizacji zapasowej.

Dlaczego team ITPunkt został wybrany do realizacji tego projektu?

Klient otrzymał profesjonalne wsparcie techniczne ze strony ITPunkt. Dzięki szybkiej reakcji i dużemu doświadczeniu specjalistów – czas realizacji i dostarczenia potrzebnych klientowi części jest krótki, co również zabezpiecza firmę przed przestojami w produkcji. Klient najbardziej ceni sobie we współpracy z ITPunkt otrzymywanie bieżącego wsparcia przy nawet najmniejszych problemach. Profesjonalni doradcy z ITPunkt są do jego dyspozycji w każdej chwili i utrzymują z nim stały, cotygodniowy kontakt.

Jesteś zainteresowany współpracą? Nasunęły Ci się dodatkowe pytania? Zadaj je nam na handel@itpunkt.pl!

Porozmawiajmy

Szukasz bezpiecznych rozwiązań dla swojej firmy?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt
image