Outsourcing IT
I wszystko działa!

Polityka w sprawie surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi.

          ITPunkt Sp. z o.o z siedzibą w Rudzie Śląskiej popiera inicjatywę organizacji i firm międzynarodowych w zakresie nienabywania surowców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. Do minerałów tych należą: tantal, złoto, cyna, wolfram, które są powszechnie stosowane na świecie a wykorzystywane są do finansowania grup zbrojnych w tych krajach.

              Jesteśmy przeciwni wykorzystywaniu minerałów pochodzących ze stref konfliktów zbrojnych, oraz materiałów wątpliwego lub niewiadomego pochodzenia.

              ITPunkt Sp. z o.o bezpośrednio nie zamawia surowców, towarów i komponentów z terenów objętych konfliktami zbrojnymi.

                Zgadzamy się z zasadą, że należy zajmować się problemami związanymi z odpowiedzialnością społeczną w całym łańcuchu dostaw. Mamy świadomość, że nabywając towary od naszych dostawców, mogą znajdować się surowce z terenów objętych konfliktami zbrojnymi, dlatego oczekujemy od naszych dostawców, aby używali wyłącznie minerałów pochodzących z terenów wolnych od konfliktów.

Dążymy do tego, aby nasi dostawcy nabywali materiały ze źródeł, w których przestrzegane są prawa człowieka i ochrony środowiska.

ITPunkt Sp. z o.o zachęca swoich dostawców do wypełnienia ujednoliconego szablonu Conflict Minerals Raporting Template (CMRT) stworzonego przez organizacje EICC /GeSI z prośbą o przekazanie informacji źródeł nabywania minerałów w ich łańcuchach dostaw.

            Oczekujemy, że nasi dostawcy wprowadzą bezpieczny sposób pozyskiwania minerałów, wprowadzą procedury należytej staranności, odeślą w stosownym czasie szablon CMRT lub złożą stosowne deklaracje.

          Jeżeli ITPunkt Sp. z o.o uzyska informacje, że dostawca nie spełnia tych oczekiwań podejmie stosowne kroki w celu rozwiązania problemu, w tym również na ponowną ocenę stosunków z dostawcą.