Person Tomasz Kosatka
biznes
instytucje publiczne
key account manager
współpraca
15 grudnia 2021
Time 4 minut czytania

3 pytania do eksperta ITPunkt Tomasza Kosatki

Person Tomasz Kosatka

Tomasz Kosatka, Key Account Manager, odpowiada na pytania odnośnie współpracy z instytucjami państwowymi: jak z punktu widzenia handlowca wygląda współpraca z instytucjami publicznymi? Jakie są największe wyzwania przy potencjalnej współpracy? Jakie zmiany według Ciebie mogłyby przynieść korzyści dla instytucji publicznych?

Jak z punktu widzenia handlowca wygląda współpraca z instytucjami publicznymi?

Powszechnie wiadomo, że instytucje publiczne rządzą się swoimi prawami, a dokładnie Prawem Zamówień Publicznych. Taka współpraca wymaga wiedzy z zakresu PZP i praktycznego doświadczenia. Przy każdym postępowaniu musimy szczegółowo zapoznać się z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego, gdyż na etapie realizacji jesteśmy rozliczani z każdego wymagania lub parametru. Wszystkie procedury są czasochłonne, a jednocześnie wymagają zachowania ściśle wyznaczonych terminów – jest to duże utrudnienie dla Wykonawcy biorąc pod uwagę wydłużone i często zmieniające się terminy realizacji. Uwzględniając powyższe utrudnienia dokładamy wszelkich starań, aby pomimo tych barier oferować rozwiązania, które są dostępne w krótkim czasie przy jednoczesnym zachowaniu parametrów niezbędnych dla klienta.

Jakie są największe wyzwania przy potencjalnej współpracy?

Często spotykam się z sytuacją, w której budżet jakim dysponuje klient jest o wiele za mały w stosunku do potrzeb. W takim przypadku najczęściej Zamawiający musi zdecydować się na pewien kompromis pomiędzy rozwiązaniem, jakiego potrzebuje, a rozwiązaniem, na jakie pozwala jego budżet. Z technicznego punku widzenia takie sytuacje często są rozwiązywanie w sposób inwestycji częściowych, a w późniejszym czasie są rozbudowywane do rozwiązania docelowego. Jednak taka realizacja niesie ze sobą kilka wad. Niejednokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, że częściowo dostarczone rozwiązanie „czeka w pudełkach” na elementy do rozbudowy. Zdarza się również, że częściowa infrastruktura jest wdrażana w zawężonym zakresie, a późniejsza rozbudowa wymaga rekonfiguracji całego środowiska tworząc dodatkowe koszty i przestoje dla Zamawiającego.

W takich sytuacjach bardzo pomocne może być finansowanie inwestycji IT w postaci np. leasingu, wynajmu lub wyboru usługi utrzymania środowiska IT. Płatności za daną inwestycje można podzielić w dowolny sposób (miesięczny, kwartalny, roczny), a klient od razu otrzymuje gotowe rozwiązanie wyprodukowane zgodnie z jego potrzebami.

Jakie zmiany według Ciebie mogłyby przynieść korzyści dla instytucji publicznych?

Inwestycje w rozwój IT w placówkach publicznych są w większości finansowane ze środków państwowych. Zasady zachowania uczciwej konkurencji są jak najbardziej wskazane, lecz często nie pozwalają one na wykorzystanie potencjału, doświadczenia i wiedzy danego Wykonawcy. W większości przypadków wynik postępowania rozgrywa się przede wszystkim o cenę za wykonanie powierzonego zadania. Patrząc na to od strony Zamawiającego nie jesteśmy nigdy do końca przekonani, czy Wykonawca wykona zadanie należycie i zgodnie z aktualnymi standardami branżowymi.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów, coraz częściej oferujemy rozwiązania w modelu usługowym tz. „as a Service”. Taki model współpracy ma bardzo dużo zalet dla samego Zamawiającego, ponieważ gwarantuje on już na etapie umowy z Wykonawcą odpowiedni poziom SLA oraz odpowiednią wydajność urządzeń wyskalowanych na potrzeby jednostki. Tworzenie oraz odtwarzanie kopii zapasowych pozostaje również w obowiązkach usługodawcy.

Całe rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo i odpowiednią wydajność z technicznego punktu widzenia oraz ogranicza koszty samej inwestycji, jak i obsługi formalnej w przeciwieństwie do prowadzenia wielu projektów/postępowań w zakresie IT.

Porozmawiajmy

Szukasz bezpiecznych rozwiązań dla swojej firmy?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt
image