Person Tomasz Mrowiec
vmware
vxrail
29 stycznia 2021
Time 6 minut czytania

VxRail, czyli rozwiązanie data center dla środowisk Vmware

Person Tomasz Mrowiec

We współczesnych centrach przetwarzania danych od wielu lat króluje wirtualizacja zasobów sprzętowych. Rozwiązanie to pozwala między innymi na efektywne wykorzystanie możliwości posiadanego sprzętu, równoważenie obciążeń i odseparowanie środowiska produkcyjnego od warstwy sprzętowej. Co więcej, naprawa, konserwacja oraz aktualizacja komponentów nie wymagają przerwy w działaniu.

Klasyczne rozwiązania wirtualizacyjne składają się z komponentów odpowiadających za moc obliczeniową (compute), czyli po prostu serwerów wyposażonych w procesory i pamięć, oraz centralnego miejsca składowania danych (storage) – macierzy dyskowych czy sieciowych serwerów plikowych (NAS), gdzie dane są zabezpieczane mechanizmami redundancji (RAID) i wysokiej dostępności (podwójne kontrolery).

Architektura serwerów u wielu producentów jest zbliżona. Bazuje ona na podobnych, lub wręcz tych samych komponentach, jest łatwa do przeniesienia i odwzorowania w nowym rozwiązaniu.
W przypadku składowania danych, producenci macierzy dyskowych stosują jednak różne podejścia. Każdy z dostawców ma własną architekturę, oprogramowanie (system operacyjny) macierzy oraz aplikację zarządzającą, wymagającą specjalistycznej wiedzy. Oznacza to oczywiście konieczność przeszkolenia personelu. Natomiast w przypadku większych środowisk i zróżnicowania dostawców, korzystania z usług inżynierów specjalizujących się w realizacji tych zadań. Dodatkowo, udostępnienie zasobów dyskowych w środowisku często wymaga zbudowania dedykowanej sieci SAN (Storage Area Network), realizującej dostęp do danych z zachowaniem wysokiej przepustowości i niewielkich opóźnień.

Wraz z rozwojem sieci Ethernet, pojawiły się możliwości przesyłania dużych ilości danychz niewielkimi opóźnieniami (czyli podobnie, jak w sieci SAN), a protokół iSCSI umożliwił dostęp do macierzy blokowych przez sieci oparte na protokole Ethernet z wykorzystaniem często już istniejącej infrastruktury. W dalszym ciągu wymagała ona jednak przeznaczonych dla niej urządzeń składowania danych.

Powstała więc koncepcja Software-Defined Storage (SDS), czyli pomysł, żeby za pomocą oprogramowania użyć lokalnych zasobów dyskowych serwerów do tych samych zadań, które powierzane były do tej pory scentralizowanemu magazynowi. Wszystko z zachowaniem tych samych parametrów takich jak wysoka dostępność, redundancja i skalowalność. Można więc powiedzieć, że dostajemy tradycyjne „pudełka” serwerowe, które podłączamy do sieci Ethernet i na tej bazie uruchamiamy w pełni funkcjonalne, bezpieczne środowisko data center. W ten sposób eliminujemy konieczność zakupu i zastosowania wyspecjalizowanych macierzy i sieci SAN. 

Takie rozwiązanie nazywane jest infrastrukturą HCI (Hyper-Converged Infrastructure).

Wiodący producenci systemów wirtualizacji wprowadzili na rynek IT swoje implementacje SDS. Firma VMware – pionier na rynku wirtualizacji, twórca najczęściej stosowanego rozwiązania tego typu, przedstawiła własny produkt SDS – vSAN. Komponenty vSAN są wbudowane w jądro systemu wirtualizatora ESXi. Nie wymagają warstwy pośredniczącej, ponieważ są integralną częścią rozwiązania vSphere. VSAN funkcjonuje na rynku już od wielu lat i jest rozwijane wraz z rozwojem całej platformy VMware vSphere. Zarządzanie środowiskiem, definiowanie storage’u, polityki RAID dla obiektów środowiska, jego aktualizacji bądź monitoringu – realizowane jest poprzez serwer vCenter. Nie ma więc potrzeby poznawać kolejnego narzędzia – wystarczy znajomość środowiska vSphere (vCenter server). Reguły przypisane do danych obiektów (np. wirtualnych dysków) możemy dynamicznie, indywidualnie zmieniać, dostosowując je do potrzeb i modyfikując np. w przypadku rozbudowy środowiska lub pojawiania się nowych możliwości. W zależności od konfiguracji sprzętowych i warunków licencji można też korzystać z wielu dodatkowych funkcji np. kompresji, deduplikacji czy dodatkowej ochrony i zwiększenia dostępności poprzez rozciągnięcia klastrów. Rozciągnięci klastrów (ang. stretched cluster) to możliwość wdrożenia klastra  vSAN w dwóch różnych lokalizacjach, z synchroniczną replikacją danych pomiędzy nimi (always-on storage cluster). 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na skalowalność rozwiązań opartych o vSAN. Analizując zachowaniei potrzeby środowiska HCI oraz poziom wykorzystania jego zasobów, możemy odpowiednio dobierając urządzenia, zwiększać zasoby zarówno mocy obliczeniowej, jak i przestrzeni przechowywania. W klasycznym rozwiązaniu opartym o centralną macierz dyskową, łatwo możemy skalować przestrzeń dla danych. Rozbudowując macierz o dyski czy półki dyskowe zwiększamy dostępne zasoby storage, ale nie jesteśmy w stanie w prosty sposób zwiększyć przepustowości i wydajności macierzy, co może powodować opóźnienia w dostępie do danych. W przypadku rozwiązań HCI, dokładając do środowiska kolejne urządzenie (serwer z dyskami), równocześnie z przestrzenią storage dokładamy moc obliczeniową (procesory i pamięć) oraz przepustowość (interfejsy do obsługi ruchu sieciowego i vSAN, czyli karty sieciowe ethernet).  

Istotna jest również skalowalność samego rozwiązania. Można budować złożoną infrastrukturę firmy począwszy od dwu- lub trzywęzłowych klastrów oddziałowych, aż do 64 węzłowego środowiska
w centrali i wszystkim zarządzać z jednej konsoli vCenter Server.

Czym w takim razie jest System Dell EMC VxRail?

Jest to system stworzony przez Dell Technologies, będący zintegrowanym rozwiązaniem sprzętowo-programowym. Opiera się na znanej platformie serwerowej Dell EMC PowerEdge Rack  oraz oprogramowaniu VMware vSphere, oczywiście z uwzględnieniem natywnego w tym rozwiązaniu SDS-u czyli vSAN. 

 • VxRail to sprawdzone, współpracujące ze sobą podzespoły, wszystkie wspierane przez vSphere i vSAN,
 • każde rozwiązanie z portfolio VxRail jest przetestowane w laboratorium Dell Technologies,
 • pakiety aktualizacji sprzętowo-programowych – również przetestowane przed udostępnieniem produkcyjnie – oczywiście dla środowisk VxRail,
 • szerokie portfolio urządzeń uwzględniające konkretne wymagania środowiska i realizowane przez nie obciążenia (performance, VDI, storage),
 • zarządzanie całym środowiskiem wirtualnym i sprzętowym (włącznie z aktualizacjami firmware’u) z jednego miejsca – czyli vCenter,
 • dla całej infrastruktury (hardware i software) jest jeden punkt kontaktu do wsparcia,
 • portal do kontaktu ze wsparciem jest dostępny przez środowisko,
 • dostępne są ogromne bazy wiedzy,
 • łatwy dostęp do procedur potrzebnych podczas modyfikacji lub rozbudowy środowiska,
 • rozbudowa środowiska jest łatwa i szybka,
 • instalacja całego środowiska przez certyfikowanego inżyniera.

W przypadku urządzeń sieciowych spełniających wymagania vSAN/VxRAIL nie jest konieczne stosowanie urządzeń Dell Networking, by zyskać w pełni działające środowisko. Jednak urządzenia te muszą spełnić wymagania dla rozwiązania vSAN. Dell Technologies w swoich urządzeniach sieciowych (switchach) umożliwia jednak większą integrację i automatyzację ze środowiskiem dzięki implementacji dedykowanych rozwiązań.

VxRail nie ogranicza się tylko do zastosowania w formie klasycznej wirtualizacji „on premise”. Środowisko może być wykorzystane do budowy chmury prywatnej przedsiębiorstwa (możliwość zastosowania preinstalowanego rozwiązania vmware vCF (Vmware Cloud Foundation) oraz integracji z chmurą publiczną.

Porozmawiajmy

Szukasz bezpiecznych rozwiązań dla swojej firmy?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt
image