Person Mateusz Derlecki
High Performance Computing
HPC
06 lipca 2021
Time 2 minut czytania

3 pytania o HPC

Person Mateusz Derlecki

Mateusz Derlecki, Inżynier IT w ITPunkt, odpowiada na pytania o HPC: Czym jest HPC? Dla kogo HPC jest dobrym rozwiązaniem? W jaki sposób realizowane są rozwiązania High Performance Computing?

1.      Czym jest HPC?

HPC (ang. High Performance Computing) jest rozwiązaniem dedykowanym do przeprowadzania obliczeń wymagających bardzo dużej wydajności. Rozwiązania te realizowane są najczęściej z wykorzystaniem klastrów obliczeniowych składających się z dużej ilości węzłów tj. pojedynczych serwerów. Systemy tego typu umożliwiają także przeprowadzanie obliczeń na wielu problemach równocześnie.

2.      Dla kogo HPC jest dobrym rozwiązaniem?

Z możliwości klastrów wysokiej wydajności w największym stopniu skorzystają firmy przeprowadzające częste obliczenia na dużych zbiorach danych i o wysokim stopniu złożoności obliczeniowej, takie jak: modelowanie procesów fizycznych, symulacje meteorologiczne, kryptografia czy symulacje modeli ekonomicznych.

3.      W jaki sposób realizowane są rozwiązania HPC?

Architektura klastra HPC jest ściśle powiązana z typem obliczeń, które będą na nim przeprowadzane oraz sposobem ich wykonywania (obliczenia wykonywane na CPU lub GPU). Rozwiązania klastrów obliczeniowych charakteryzują się bardzo wysoką skalowalnością. Podstawowy klaster, początkowo składający się z dwóch lub trzech węzłów, może w przyszłości zostać w prosty sposób rozbudowany o kolejne komponenty wraz ze wzrostem wymagań środowiska klienta.

Porozmawiajmy

Szukasz bezpiecznych rozwiązań dla swojej firmy?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt
image