backup
cyberbezpieczeństwo
cyberodporność
cybersecurity
kopia zapasowa
odporność cybernetyczna
16 kwietnia 2024
Time 3 minut czytania

Odporność cybernetyczna. Dlaczego jest niezbędna Twojej firmie?


W obliczu rosnącej złożoności zagrożeń cybernetycznych, szczególnie w erze sztucznej inteligencji, firmy potrzebują innego planu działania: odporności cybernetycznej. To strategia mająca na celu prewencyjne zabezpieczenie przed atakami hakerskimi – w myśl znanej życiowej zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Jak podano w badaniu EY 2023 Global Cybersecurity Leadership Insights Study, przedsiębiorstwa doświadczają średnio 44 poważnych incydentów cybernetycznych rocznie, a szacuje się, że koszty oprogramowania ransomware do 2031 r. osiągną 265 miliardów dolarów. Dlatego należy ograniczyć doraźne wdrażanie działań i odzyskiwanie danych na rzecz podejścia, które stawia odporność cybernetyczną w centrum.

Dlaczego wdrożenie odporności cybernetycznej jest takie ważne?

  1. Wdrożenie odporności cybernetycznej jest niezbędne z powodu złożoności, o której wspomnieliśmy już na samym początku. Mowa rzecz jasna o wielu różnych rodzajach zagrożeń, ale – analogicznie – o sposobach radzenia sobie z nimi, co może oznaczać skomplikowaną strategię bezpieczeństwa i chaos w firmie (przy nieumiejętnym zarządzaniu).
  2. Aby temu zapobiec, ważna jest zmiana podejścia. Odporność cybernetyczna powinna być częścią strategii firmy, a nie tylko działu IT – tak, aby różne działy mogły ze sobą na tym polu współpracować. Przekształcenie cyberbezpieczeństwa w operację wielofunkcjonalną, a nie w odosobnioną pracę jednego zespołu, wymaga lepszej komunikacji między poziomami organizacyjnymi — a to jest cechą charakterystyczną najskuteczniejszych strategii bezpieczeństwa. Pojedyncze rozwiązania odzyskiwania danych po awarii nie wystarczą, gdy firma walczy z wyrafinowanymi przeciwnikami w Internecie. Należy przyjąć bardziej całościowe podejście do kwestii bezpieczeństwa w firmie.
  3. I wreszcie – o cyberodporności mówią też przepisy prawne. Firmy muszą być w tym zakresie przejrzyste i jednoznaczne. Przepisy SEC dotyczące cyberbezpieczeństwa, program zarejestrowanych asesorów ds. bezpieczeństwa informacji (IRAP) w Australii, DORA i w UE stanowią wyzwanie dla firm. Ważne, by znaleźć przestrzeń na przyjęcie tychże norm w zgodzie z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak wdrożyć odporność cybernetyczną? Jakie działania wchodzą w jej skład?

  • Przewidywanie – działania prewencyjne mają na celu znajdowanie i nazywanie słabych punktów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Aby potem je wykluczyć, należy postawić na mapowanie procesów i integrację istniejących systemów na wielu płaszczyznach.
  • Wdrożenie – czyli wprowadzenie strategii w życie i kontrolowanie wszystkich jej procesów pod kątem możliwych incydentów. Ważne, by przyjąć podejście Zeru Trust i wprowadzić  zasady zarządzania tożsamością i dostępem, np. za pomocą autentykacji wieloetapowej MFA.
  • Backup kopia zapasowa to ostateczna ostateczność, ale jakże ważna w przypadku poważnego cyberataku. Warto mieć ją na wszelki wypadek, dlatego upewnij się, że Twój backup jest sprawny, wolny od wirusów oraz przygotowany zgodnie z zasadą 3-2-1.
  • Sprawdzanie – regularnie oceniaj, analizuj i poddawaj krytyce firmowe procesy oraz na bieżąco modyfikuj je w razie potrzeby, aby jak najlepiej radziły sobie z coraz to bardziej wyrachowanymi (żeby nie napisać – wyrafinowanymi) atakami cybernetycznymi.

Cyberodporność to must-have strategii biznesowej każdego przedsiębiorstwa. Celem organizacji nie jest jedynie przetrwanie cyberataku, ale zminimalizowanie jego skutków dzięki odpowiednio przemyślanej prewencji. W tym celu działy IT powinny ściśle współpracować z resztą firmy.

Skontaktuj się z działem handlowym ITPunkt na handel@itpunkt.pl – porozmawiamy o najlepszej odporności cybernetycznej dla Twojego przedsiębiorstwa!

Porozmawiajmy

Szukasz bezpiecznych rozwiązań dla swojej firmy?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt
image